Heeft u moeite met het betalen van uw premie?

Het kan gebeuren dat u de premie van uw verzekering maar moeilijk kunt betalen. Neem in dat geval contact met ons op. Wij kijken dan samen met u of er een betalingsregeling mogelijk is. Laat in ieder geval nooit een rekening liggen. Als u uw premie niet betaalt, kan dit nadelige gevolgen voor u hebben.

Eigen risico zorgverzekering gespreid betalen

Heeft u een zorgverzekering bij OHRA? Dan kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen. Dit moet u wel altijd met ons regelen vóór de start van een nieuw verzekeringsjaar.

Bent u bewindvoerder?

Bent u schuldhulpverlener of bewindvoerder? Neem dan contact met ons op. Samen met u kijken we hoe we de klant kunnen helpen.