Uw autopremie niet betalen

Het is belangrijk dat u weet wat er gebeurt als u de premie niet betaalt voor uw autoverzekering.

Boete van het RDW

Iedereen die in Nederland een auto bezit, is verplicht om zijn auto WA te verzekeren. Als u schade veroorzaakt met uw auto aan anderen, is dat verzekerd. Het RDW controleert actief of alle auto’s verzekerd zijn. Wanneer u geen premie betaalt  zijn wij bovendien verplicht uw kenteken af te melden bij het RDW. U krijgt een boete van € 380,- als uw auto langer dan twee dagen niet verzekerd is. Per jaar kan het RDW u drie keer een boete geven. De totale boete kan dus oplopen tot € 1.140,-per jaar.

Zelf alle schade betalen

Als de dekking van uw verzekering is vervallen, bent u niet meer verzekerd. Dit heet schorsen van uw autoverzekering U mag dan niet meer met uw auto de weg op. Doet u dat toch? Dan vergoedt OHRA niks bij schade. U wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de kosten van de schade aan anderen. Vooral de kosten van letselschade aan de tegenpartij kunnen flink oplopen.

Rialto: laatste mogelijkheid

Als geen verzekeraar uw auto wil verzekeren, kunt u alleen nog bij Rialto een autoverzekering aanvragen. Dit is een maatschappij opgericht door verzekeraars. Deze maatschappij verzekert alleen mensen die voor andere verzekeraars een te groot risico zijn. U betaalt bij Rialto meer premie en soms moet u de premie vooraf betalen.

Betalingsverplichting blijft bestaan

Als de dekkin van uw autoverzekering is vervallen, bent u nog steeds verplicht om premie te betalen tot het moment dat uw verzekering werd geschorst. U bent in die periode namelijk wel verzekerd geweest voor schade veroorzaakt aan anderen.

Wanneer is uw auto weer verzekerd?

Pas 24 uur nadat OHRA de volledig openstaande premie van u heeft ontvangen, bent u weer verzekerd.  Uw verzekering kan nooit met terugwerkende kracht weer ingaan.

Minder dekking voor minder premie

Als u kiest voor een minder uitgebreide dekking, hoeft u minder premie te betalen.

All Risk naar WA 
Een WA dekking is goedkoper dan een All Risk dekking. Maar dan is de schade aan uw eigen auto niet meer verzekerd. Die moet u dan zelf betalen. Alleen de schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen is verzekerd met een All Risk dekking.

Zelf de dekking aanpassen
Op uw polisblad en in Mijn OHRA ziet u hoe uw auto nu verzekerd is. Wilt u de dekking beperken, dan kunt u via Mijn OHRA modules stopzetten.
 
Hoger eigen risico
U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Dan betaalt u minder premie.
De OHRA Autoverzekering heeft een standaard eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Bij een schade wordt dit bedrag afgehaald van het bedrag dat u krijgt vergoed. U kunt dit verhogen naar € 300,- of € 450,- per gebeurtenis.

Wanneer geen eigen risico?
Voor de WA autoverzekering en voor de extra modules accessoires, ongevallen inzittenden en rechtsbijstand geldt geen eigen risico. Voor de overige onderdelen dus wel. In Mijn OHRA kunt u de hoogte van uw eigen risico aanpassen.