Opzeggen

Bent u niet tevreden over uw OHRA verzekering of rekening bij OHRA Bank en wilt u deze opzeggen? Dat vinden we jammer. 

Hieronder ziet u per product hoe u deze het beste kunt opzeggen. 

Bij OHRA kunt u uw autoverzekering dagelijks opzeggen. Dit betekent dat u geen opzegtermijn of lange contractsduur heeft. Opzeggen kan heel eenvoudig en snel via Mijn OHRA.

Tijdelijk stopzetten
Het kan zijn dat u tijdelijk geen auto heeft. Dan hoeft u uw autoverzekering niet op te zeggen. U kunt uw verzekering ook tijdelijk stopzetten. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Nieuwe auto
Heeft u een nieuwe auto gekocht? In Mijn OHRA kunt u eenvoudig uw kenteken en dekking wijzigen. Zo is ook uw nieuwe auto direct goed verzekerd.


Een zorgverzekering sluit u af voor een heel kalenderjaar. Dit is wettelijk zo geregeld. Uw zorgverzekering opzeggen, of overstappen naar een andere zorgverzekeraar, kunt u dus alleen aan het einde van het jaar doen. Geef uw opzegging door op uiterlijk 31 december. Het snelste doet u dit via Mijn OHRA Zorgverzekering.

Tijdens het jaar overstappen
In sommige gevallen kunt u tijdens het jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld wanneer u van werkgever verandert en collectief verzekerd bent. 

Lees hier meer over het opzeggen van uw zorgverzekering.

U kunt uw inboedelverzekering, opstalverzekering en kostbaarhedenverzekering bij OHRA dagelijks opzeggen. Dit kan heel eenvoudig en snel via Mijn OHRA.

Verhuizen 
Gaat u verhuizen? Dan kunt u uw inboedel- en opstalverzekering gewoon meeverhuizen. In Mijn OHRA kunt u uw nieuwe adres doorgeven.

Ondanks dat we u liever niet kwijt willen, kunt u uw huisdierenverzekering eenvoudig en snel via Mijn OHRA opzeggen. 

Opzegtermijnen
Heeft u een eenjarig contract? Na het eerste jaar kunt u dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Heeft u een vierjarig contract en wilt u deze niet met vier jaar verlengen? Dan kunt u het contract per de einddatum opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. 

Wat als mijn huisdier is overleden?
U kunt uw verzekering altijd opzeggen als uw geliefde huisdier is overleden. Om de verzekering te beëindigen hebben wij een overlijdensverklaring van uw dierenarts nodig. Eventueel teveel betaalde premie krijgt u van ons terug.  

Wat als mijn huisdier een nieuw baasje krijgt?
Als uw huisdier naar een nieuwe eigenaar gaat, dan moet u dat aan ons melden. Wij vragen dan om een bewijs, waaruit blijkt dat uw huisdier een nieuwe eigenaar heeft. Bijvoorbeeld een afstandsverklaring, een bewijs van uitschrijven bij de gemeente of een overnamebewijs van het asiel. Zodra wij het bewijs hebben ontvangen beëindigen wij de verzekering.

Uw inkomenverzekering of levensverzekering kunt u alleen schriftelijk opzeggen. Stuur uw opzegging naar:

OHRA 
Postbus 40000 
6803 GA Arnhem 

Vermeld bij uw opzegging altijd: 
  • uw relatienummer   
  • de datum waarop u uw verzekering wilt beëindigen
U kunt uw aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering, ongevallenverzekering of rechtsbijstandverzekering eenvoudig en snel via Mijn OHRA opzeggen. Houdt u bij uw reisverzekering wel rekening met de opzegtermijn. Na het eerste jaar kunt op elk moment opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Uw aansprakelijkheids-, ongevallen- en rechtsbijstandverzekering zijn dagelijks opzegbaar. Ook in het eerste jaar.

Verrekening van uw premie
Het is mogelijk dat de uw opzegging en de inning van uw premie elkaar kruisen. Het kan dan bijvoorbeeld zijn dat we nog premie afschrijven als u uw verzekering al hebt opgezegd. Uiteraard verrekenen wij het te veel betaalde bedrag met u. 

Wilt u een rekening opzeggen? Gebruik daarvoor het Formulier Opzeggen OHRA Bank [PDF] van OHRA Bank. Nadat wij uw formulier hebben ontvangen duurt het ongeveer 2 weken voordat de rekening is beëindigd. Het kan een paar dagen langer duren als er ook beleggingen verkocht moeten worden. Is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u een bevestiging van de opzegging per e-mail.