Maatregelen financiële sector

Delta Lloyd N.V., waar OHRA onderdeel van uitmaakt, is positief over de maatregelen van de Nederlandse autoriteiten ter bescherming van de financiële sector. Zij zullen bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de financiële markten.

Delta Lloyd N.V. maakt geen gebruik van de geboden maatregelen. De financiële positie van Delta Lloyd N.V. is goed. De solvabiliteit is eind september meer dan het dubbele van wat wettelijk is vereist. De hoge solvabiliteit en een goede kapitaalspositie vormen voor Delta Lloyd N.V., actief in verzekeren, bankieren en beleggen, de solide basis voor het omgaan met de huidige problemen in de financiële markten.

Kan Delta Lloyd haar verplichtingen nog nakomen

Ja, Delta Lloyd N.V. en Delta Lloyd Levensverzekering NV zijn zeer sterk gekapitaliseerde bedrijven. Aan het eind van 2007 was er meer dan driemaal zoveel kapitaal aanwezig als het minimumvereiste. Uiteraard heeft de kredietcrisis ook haar sporen na gelaten bij het vermogen van Delta Lloyd. Een daling van meer dan 55 procent van de AEX index heeft ook op Delta Lloyd invloed gehad. Maar zelfs na deze situatie is ons vermogen meer dan het dubbele van het wettelijke minimum.