Klacht over de OHRA Zorgverzekering of een zorgverlener

Aan een klacht ligt een onprettige ervaring of ontevredenheid ten grondslag. Bent u ontevreden over de OHRA Zorgverzekering of over een besluit dat is genomen? Laat dit dan aan ons weten.

Zo geeft u een klacht aan ons door

Stap 1: U richt uw klacht aan de betrokken afdeling.  
U geeft uw klacht eerst door aan de betrokken afdeling. U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

U kunt uw klacht ook indienen per:  

  • Telefoon via onze klantenservice.
  • Online. Uw klacht wordt het snelst in behandeling genomen als u het klachtenformulier gebruikt. Uw klacht komt dan direct binnen bij de juiste afdeling. 
  • Brief. Zet in uw brief en e-mail altijd uw relatienummer, uw naam, uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht. U kunt uw brief sturen aan:  
    OHRA  
    Postbus 40000  
    6803 GA Arnhem
Binnen 5 werkdagen een reactie
U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een reactie op uw klacht. Bij een ingewikkelde vraag duurt het misschien langer voordat wij inhoudelijk kunnen reageren, omdat bijvoorbeeld meer onderzoek nodig is. U ontvangt dan bericht dat het antwoord iets langer duurt en wanneer u wél antwoord kunt verwachten. 

Stap 2: u richt uw klacht aan een erkend klachteninstituut  
Als u niet tot overeenstemming komt en ook uw verzoek om heroverweging wordt afgewezen of als OHRA niet binnen 6 weken reageert, dan kunt u uw klacht binnen 12 maanden na ontvangst van de reactie van OHRA voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij geeft informatie, uitleg en advies bij geschillen. Uw klacht wordt binnen maximaal negentig dagen afgehandeld.     

Onder het SKGZ vallen de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Als de zaak bemiddelbaar lijkt, gaat de Ombudsman proberen te bemiddelen. Is de bemiddeling niet succesvol of is de zaak bij binnenkomst al niet bemiddelbaar, dan wordt de klacht behandeld door de Geschillencommissie. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit voor beide partijen.    

U kunt ook altijd de burgerlijke rechter een beslissing laten nemen over uw klacht. Ook als er al een bindend advies is van de SKGZ.    

De gegevens van SKGZ zijn:   
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
Telefoon: 088 - 900 69 00    

U kunt uw klacht aan de SKGZ ook voorleggen via het Europees ODR Platform.