U heeft een klacht over een verzekering van OHRA

OHRA doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze verzekeringen of dienstverlening. Het is heel vervelend als u hiermee te maken krijgt.

Zo geeft u een klacht aan ons door

Stap 1: U richt uw klacht aan de betrokken afdeling
U geeft uw klacht eerst door aan de betrokken afdeling. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

  • Heeft uw klacht te maken met een schadeverzekering, zoals een autoverzekering, reisverzekering, woonverzekering of huisdierenverzekering?  
    Vul dan dit klachtenformulier in.
  • Heeft uw klacht te maken met een levensverzekering, zoals een overlijdensrisicoverzekering?
    Vul dan dit klachtenformulier in.

U kunt ons ook een brief sturen:

OHRA 
Postbus 40000
6803 GA Arnhem                      
Zet in uw brief altijd uw relatienummer, uw naam, uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht.

Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Bij een ingewikkelde vraag duurt het misschien langer voordat wij inhoudelijk kunnen reageren. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek nodig is. U ontvangt dan bericht dat het antwoord iets langer duurt en wanneer u wél antwoord kunt verwachten.

Stap 2: U richt uw klacht aan de directie van OHRA
Komt u er met de afdeling niet uit? Dan kunt u uw klacht sturen aan de directie van OHRA. Uw brief richt u aan:

Directie OHRA 
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

Zet in uw brief altijd uw relatienummer, uw naam, uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht.

U kunt uw klacht aan de directie ook indienen via het online klachtenformulier. Vermeld dan in de beschrijving dat het om een directieklacht gaat.

U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie.

Stap 3: U richt uw klacht aan een erkend klachteninstituut
Bent u er met de directie van OHRA niet uitgekomen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan tot drie maanden nadat u van OHRA reactie heeft gekregen.

De gegevens van het KiFiD zijn:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl 

U kunt uw klacht aan het KiFiD ook voorleggen via het Europees ODR Platform

Schrijnende gevallen

Voor specifieke situaties heeft OHRA  een 'schrijnende gevallen-regeling' vastgesteld. Deze regeling komt voort uit de afspraken die veel verzekeraars hebben gemaakt met 'de stichtingen'. Voldoet u als klant aan bepaalde voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een aanvullende vergoeding. Bent u het niet eens met de wijze waarop de regeling wordt toegepast? Dan hebt u de vrijheid daarover een klacht in te dienen bij de 'Commissie Individuele Schrijnende Gevallen'. 

Deze commissie is ingesteld door een aantal verzekeraars (Achmea, Aegon, ASR, Nationale-Nederlanden, SNS REAAL en Delta Lloyd Groep, waartoe OHRA behoort) in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars. De commissie werkt echter volstrekt onafhankelijk. Wij als OHRA hebben dus geen enkele invloed op de uitspraken. Het oordeel van de commissie is bindend voor zowel de verzekeraar als de verzekeringnemer. Voor het behandelen van een klacht worden aan de verzekeringnemer geen kosten in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op de website van de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen.  

Hoe dient u een klacht in bij de Commissie? 
Wilt u een klacht indienen bij de Commissie? Stuurt u dan uw klacht samen met de relevante stukken naar de Commissie. Onder relevante stukken verstaat de Commissie documenten waaruit blijkt dat u OHRA heeft verzocht gebruik te maken van de schrijnende gevallen-regeling. Daarnaast de reactie van de verzekeraar waaruit naar voren komt dat uw verzoek tot tegemoetkoming is afgewezen. De Commissie neemt alleen klachtenformulieren in behandeling waar alle relevante stukken zijn bijgevoegd.