U heeft een klacht over een bankproduct

Heeft u een klacht over een bankproduct, bijvoorbeeld de OHRA Internet Spaarrekening, uw OHRA Beleggersrekening of uw bestaande lening? Dan geeft u uw klacht door aan OHRA Bank.

Zo geeft u een klacht aan ons door

Stap 1: U richt uw klacht aan de betrokken afdeling.
Meld uw klacht online via het klachtenformulier.

U kunt ons ook een brief sturen:
OHRA Bank
6803 GD Arnhem

Zet in uw brief altijd uw relatienummer, uw naam, uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht.

Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Bij een ingewikkelde vraag duurt het misschien langer voordat wij inhoudelijk kunnen reageren, omdat bijvoorbeeld meer onderzoek nodig is. U ontvangt dan bericht dat het antwoord iets langer duurt en wanneer u wél antwoord kunt verwachten. 


Stap 2: U richt uw klacht aan de directie van OHRA Bank
Komt u er met de afdeling niet uit? Dan kunt u uw klacht sturen aan de directie van OHRA.  

Uw brief stuurt u naar:
Directie OHRA Bank
Postbus 40004
6803 GD Arnhem

Zet in uw brief altijd uw relatienummer, uw naam, uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht. 

U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie.

Stap 3: U richt uw klacht aan een erkend klachteninstituut 
Komt u er met de directie van OHRA Bank niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan tot en met drie maanden nadat u van OHRA Bank reactie heeft gekregen.  

De gegevens van het KiFiD zijn: 
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl

U kunt uw klacht aan het KiFiD ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Heeft het conflict te maken met de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie BKR.

De gegevens van de Geschillencommissie BKR zijn:
BKR Afdeling Inlichtingen & Inzage
Postbus 6080
4000 HB Tiel
Telefoon: 0900 - 257 84 35