Medische acceptatie

Voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering moet u een gezondheidsverklaring invullen. Soms hoort hierbij ook een aanvullend medisch onderzoek. Bijvoorbeeld als u voor een hoog bedrag wilt verzekeren. Of als de gezondheidsverklaring aanleiding geeft voor een aanvullend medisch onderzoek.

Wat is een medische keuring?

Het uitgangspunt is dat een keuring alleen plaatsvindt als het echt noodzakelijk is. U gaat dan naar een onafhankelijke arts. De resultaten van zo’n keuring zijn voor ons belangrijk om de risico’s in te schatten om u als klant te accepteren. Voor u is het belangrijk te weten hoe deze keuring in zijn werk gaat. Maar ook wat uw rechten en plichten zijn en waar u een klacht kunt indienen. Informatie daarover vindt u bij onze OHRA Overlijdensrisicoverzekering. Hier vindt u ook meer informatie over de keuring en de gezondheidsverklaring.