Letselschade Service Centrum voor letselschadeclaims

OHRA maakt deel uit van de Delta Lloyd Groep. Delta Lloyd Groep heeft een Letselschade Service Centrum (LSC). Het LSC behandelt alle letselschadeclaims voor OHRA, Delta Lloyd en ABN AMRO. In het Letsel Service Centrum (LSC) werken medisch adviseurs, juridisch adviseurs en mensen die namens de verzekering bij u langskomen.

Hoe werkt het Letselschade Service Centrum

Het LSC handelt alle soorten letselschadeclaims af. Het maakt niet uit of het bij de veroorzaker gaat om een aansprakelijkheidsverzekering of een autoverzekering.

Als er een claim binnenkomt, bekijkt het LSC:

  • Hoe ernstig het letsel is.
  • Hoe snel de zaak kan worden afgehandeld.
  • Welke deskundigen erbij betrokken moeten worden. Door deze manier van werken kunnen wij schadeclaims snel en goed afhandelen, ook als het een ingewikkelde zaak is.

Heeft u letsel opgelopen?

Het Letselschade Service Centrum wil als u een letsel heeft opgelopen het volgende van u weten:

  • Welk letsel u heeft opgelopen
  • Welke schade u heeft geleden
  • Kunt u nog werken

Open en direct contact is belangrijk voor ons. Daarom handelen wij zo veel mogelijk telefonisch af. Als het nodig is krijgt u bezoek van een van onze buitendienstmedewerkers.

Medische informatie

Het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum behandelt uw zaak altijd zorgvuldig en met aandacht. Soms heeft het LSC ook medische gegevens nodig om uw letselschadeclaim te behandelen. Uw arts kan die gegevens verstrekken. U moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Uw medische gegevens zijn privé en komen daarom niet in een algemene map terecht (uw schadedossier). Alleen onze medisch adviseur mag uw medische gegevens inzien.

Gedragscode Behandeling Letselschade

Het Letsel Service Centrum (LSC) heeft samen met slachtofferorganisaties een gedragscode opgesteld voor de behandeling van letselschade. Deze gedragscode is geen wet, maar een richtlijn voor de schaderegeling. Helpt iemand u bij het claimen van de letselschade? Dan kunt u aan deze persoon vragen zich aan deze code te houden.

De Letselschade Raad

Het Letsel Service Centrum (LSC) volgt ook de regels van de Letselschade Raad. De regels zorgen ervoor dat de behandeling van de schadeclaim duidelijk, voorspelbaar en helder is. Ook volgt uit de regels dat OHRA in bepaalde gevallen een vast bedrag vergoedt. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van huishoudelijke hulp. Op deze manier zorgt OHRA ervoor dat iedere verzekerde dezelfde behandeling krijgt. Voor meer informatie over de Gedragscode Behandeling Letselschade en de Letselschade Richtlijnen kunt u terecht bij de Letselschade Raad.

Onderzoek naar tevredenheid

Het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum (LSC) vindt het belangrijk dat klanten tevreden zijn. Het LSC doet daarom regelmatig mee aan een klanttevredenheidsonderzoek. Ook doet het LSC mee aan onderzoeken van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV). Op deze manier proberen wij de kwaliteit van ons werk voortdurend te verbeteren.

Niet tevreden?

Het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum (LSC) doet zijn uiterste best om uw zaak zorgvuldig te behandelen. Tevreden klanten vinden wij belangrijk. Maar soms lukt het ons niet, een zaak naar tevredenheid af te handelen. Bent u niet tevreden? Dan kunt u vragen om bemiddeling . Een derde persoon probeert dan de zaak op te lossen. Ook kunt u het Klachteninstituut Verzekeringen inschakelen.