Hulp bij letselschade

Stel, u raakt gewond doordat een automobilist u aanrijdt. Of u raakt gewond doordat een bouwvakker een paal op uw hoofd laat vallen. Dan heet dat voor de verzekeringen 'letsel- of personenschade'. Een letselschadeclaim handelt het Letselschade Service Centrum (LSC) snel en goed voor u af, zodat u vooral aan uw herstel kunt werken.

Wat is letselschade?

Letselschade is een verzamelnaam voor alle kosten die het gevolg zijn van de fysieke of geestelijke beperking door het ongeval. De schade kan tijdelijk of blijvend zijn. Het gaat altijd om schade aan mensen.

Gevolgen van letsel

Zo’n verwonding kan gevolgen hebben voor u. U kunt bijvoorbeeld een tijd niet werken. Of u kunt uw sport niet meer beoefenen. Misschien raakt u wel voor altijd gehandicapt? Daardoor lijdt u schade.

Wie vergoedt die schade?

Bij schade kunt u terecht bij het Letselschade Service Centrum (LSC).De schade die u lijdt wordt vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering van de persoon die de verwonding heeft veroorzaakt. Die verzekering moet de vergoeding betalen als de veroorzaker aansprakelijk is. Aansprakelijk betekent dat de persoon volgens de wet verantwoordelijk is voor de schade. Als de veroorzaker gedeeltelijk aansprakelijk is, vergoedt zijn verzekeraar een deel van de schade.