Verkeersrechtsbijstand

Voor hulp bij juridische problemen in het verkeer bestaat er een rechtsbijstandverzekering. Maar het komt regelmatig voor dat bestuurders dubbel verzekerd zijn voor dit onderdeel.  

Verkeersrechtsbijstand

Met dekking voor verkeersrechtsbijstand krijgt u rechtshulp als verkeersdeelnemer, dus ook als fietser of voetganger. Daarnaast zijn alle motorrijtuigen in uw gezin verzekerd, ook brom- en snorfietsen. Ook als u geen auto heeft, is verkeersrechtsbijstand dus nuttig.

Via welke verzekering?

Dekking voor verkeersrechtsbijstand kan onderdeel zijn van:

- uw autoverzekering 
- uw reisverzekering 
- uw rechtsbijstandverzekering

Wanneer welke dekking?

U heeft een rechtsbijstandverzekering
Heeft u bij ons ook de module verkeer heeft afgesloten? Dan hoeft u deze dus niet bij uw auto- of reisverzekering af te sluiten.

U heeft een reisverzekering
Als rechtsbijstand in uw reisverzekering is ondergebracht, biedt deze alleen dekking voor calamiteiten op reis. U moet kunnen aantonen dat u op weg was naar het buitenland toen het juridische conflicht ontstond. Als het om een binnenlandse reis gaat, moet u bijvoorbeeld de rekening van een overnachting laten zien.

U heeft een autoverzekering
Heeft u rechtsbijstand verzekerd bij uw autoverzekering? Dan krijgt u juridische hulp als bijvoorbeeld onduidelijk is wie schuldig is aan een verkeersongeval.