Uw huisdierenverzekering

In uw digitale polismap Mijn OHRA vindt u de meest actuele polisvoorwaarden.

Veelgestelde vragen over de OHRA Huisdierenverzekering

De ziektekostenpakketten Basis, Plus en Top vergoeden alleen de ziektekosten voor uw huisdier die gemaakt worden in Nederland.

Neemt u uw huisdier mee naar het buitenland, dan kan het verstandig zijn om voor de module reis te kiezen. Dan zijn de kosten voor spoedeisende medische hulp in het buitenland verzekerd tot een bedrag van € 1.000,-. De dekking geldt voor alle landen in Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en in de Baltische Staten.

Heeft u ook een reisverzekering bij OHRA, houd er dan rekening mee dat huisdieren niet verzekerd zijn als ze mee op reis gaan.

Bij de OHRA Huisdierenverzekering heeft u de keuze uit drie ziektekostenpakketten:
● Basis
● Plus
● Top

Daarnaast kunt u één of meer extra modules afsluiten:
● Crematie
● Vaccinatie en gebit
● Reis
● Aanvullend inclusief sterilisatie/castratie

De looptijd van een extra module is altijd gelijk aan de looptijd van het gekozen ziektekostenpakket.

Met de OHRA Huisdierenverzekering zijn de ziektekosten die u in Nederland maakt voor uw huisdier verzekerd. OHRA vergoedt onder andere:
● het consult van de dierenarts;
● medisch noodzakelijke opnames en behandelingen inclusief operaties, verpleging en narcose;
● in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen;
● noodzakelijk onderzoek om een aandoening of letsel door een ongeval vast te stellen;
● (hulp)middelen zoals verbandmiddelen en implantaten.

De overige dekkingen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden. Bij declaraties geldt altijd een eigen bijdrage van twintig procent. De maximale vergoeding per verzekeringsjaar is afhankelijk van het ziektekostenpakket dat u kiest:
● Basis: € 2.500,-
● Plus:   € 3.500,-
● Top:   € 5.000,-

Bij de ziektekostenpakketten Basis, Plus en Top kunt u kiezen voor een contract van een jaar of voor een contract van vier jaar. Bij een contract van vier jaar krijgt u acht procent korting op de premie. De aanvullende huisdierenverzekeringen die u kiest, hebben altijd dezelfde looptijd als het ziektekostenpakket. Wilt u de module aanvullend inclusief sterilisatie/castratie afsluiten? Dat is alleen mogelijk met een contract van vier jaar.

Voor een OHRA Huisdierenverzekering geldt een wachttijd van dertig dagen. Behandelingskosten die binnen de wachttijd plaatsvinden, worden niet vergoed. Tijdens de wachttijd worden de volgende kosten wel vergoed:

  • Kosten van een medische behandeling die het rechtstreekse gevolg zijn van een ongeval 
  • Kosten voor het plaatsen van een identificatiechip die voldoet aan de ISO-standaard
  • Kosten van een medische behandeling in verband met sterilisatie of castratie als de module aanvullend inclusief sterilisatie/castratie is afgesloten
  • Kosten van vaccinaties als de module vaccinaties en gebit is afgesloten

Ook is de wachttijd niet van toepassing als u net over bent gestapt van een andere huisdierenverzekering naar de OHRA Huisdierenverzekering. Belangrijk daarbij is dat uw nieuwe huisdierenverzekering bij OHRA direct aansluit op de vorige verzekering. De behandeling die u vergoed wilt krijgen tijdens de wachttijd, moest dan ook al gedekt zijn in uw vorige huisdierenverzekering. Dit moet u wel aan OHRA kunnen aantonen.

De OHRA Huisdierenverzekering heeft een standaard eigen bijdrage van twintig procent over de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. De eigen bijdrage geldt niet voor de module crematie en de module aanvullend inclusief sterilisatie/castratie.

Nee, voor elk huisdier maakt OHRA een aparte polis op. De premie wordt berekend per individuele hond of kat. Er geldt dus geen korting op de premie als u meer dan één huisdier verzekert.

Ja, bij OHRA krijgt u de kosten hiervan vergoed in het ziektekostenpakket Top. Dit geldt voor alle rassen en kruisingen. Een uitzondering hierop maken we voor huisdieren die voor het aangaan van de huisdierenverzekering al lijden aan klachten aan heup en ellebogen.

U kunt de verzekering afsluiten tot het moment dat uw huisdier de leeftijd van zeven jaar bereikt. Is uw huisdier bij het bereiken van de zevenjarige leeftijd al verzekerd, dan loopt de verzekering gewoon door.

Heeft u een rekening van de dierenarts? Dan kunt u deze heel eenvoudig online declareren. Daarvoor heeft u het polisnummer nodig dat bestaat uit negen cijfers en begint met 800.

In de digitale polismap Mijn OHRA staat uw polis van de huisdierenverzekering. Binnenkort is het ook mogelijk om een dierenartsrekening te declareren via Mijn OHRA. Ook een wijziging doorgeven kan straks makkelijk online.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?