Telefonisch contact

Vindt u op onze website niet het antwoord op uw vraag? U kunt ons een e-mail sturen of telefonisch contact met een van onze medewerkers opnemen via:

Telefoon: 0264004040

  • Om direct uw vraag te beantwoorden is het handig als u uw relatienummer of uw bankrekeningnummer bij de hand heeft.
  • Belt u over een bankproduct? Dan kunnen wij alleen de rekeninghouder zelf telefonisch helpen. Dit heeft te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
  • U betaalt het lokale tarief en eventuele kosten voor het gebruik van uw (mobiele) telefoon.

Openingstijden

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Heeft u vragen over uw zorgdeclaratie? Dan kunt u bij ons terecht op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. U kiest hiervoor in het telefonisch keuzemenu:

• Keuze 2: Zorgverzekering
• Keuze 2: Vragen over uw ingediende declaratie, overzicht maximale vergoedingen of openstaand eigen risico.

Belt u voor kraamzorg? U kunt kraamzorg 24 uur per dag, zeven dagen per week, telefonisch bij ons aanvragen. U kiest hiervoor in het telefonisch keuzemenu:

• Keuze 2: Zorgverzekering
• Keuze 3: Kraamzorg

Wachttijd in drukke periode

Op maandagochtend en op werkdagen tussen 16.30 en 17.30 uur is er een langere wachttijd. Gemiddeld hebben we een wachttijd van 60 seconden. Wacht u langer? Dan krijgt u binnen vijf minuten de mogelijkheid voor het achterlaten van een voicemail. Wij bellen u dan terug.

Keuzemenu

Wilt u een schade melden of heeft u een vraag over een gemelde schade? Kies 1.

Heeft u een vraag over:

  • uw zorgverzekering, kies 2;
  • uw auto, motor, woon, reis, rechtsbijstand, inzittende of huisdierenverzekering, kies 3;
  • uw bankproduct, kies 4;
  • uw levensverzekering, pensioen of levensloopregeling, kies 5;
  • uw arbeidsongeschikheidsverzekering, kies 6.

U kunt direct uw keuze intoetsen.