Hoeveel krijgt u voor uw inboedel vergoed?

Heeft u schade aan uw spullen? Of is er iets gestolen? De schade aan uw spullen is verzekerd via de inboedelverzekering. Afhankelijk van de spullen die zijn gestolen of beschadigd wordt een expert ingeschakeld om de hoogte van het schadebedrag vast te stellen. Wij vergoeden uw spullen op basis van de nieuwwaarde of de dagwaarde.

Wanneer ontvangt u de nieuwwaarde?

De nieuwwaarde is het bedrag dat u nu voor het object moet betalen. Meestal is dat gelijk aan het aankoopbedrag. Voor de inboedel geldt dat wanneer de schade gerepareerd kan worden u de kosten voor reparatie vergoedt krijgt. Als de schade niet gerepareerd kan worden dan krijgt u een vergoeding op basis van de nieuwwaarde. Tenzij de dagwaarde minder is dan 40 procent van de nieuwwaarde. In dat geval wordt de schade vastgesteld op basis van dagwaarde.

Wanneer ontvangt u de dagwaarde?

Met dagwaarde bedoelen wij de waarde die het object net voor het moment van schade of verlies had. U krijgt de dagwaarde vergoed bij bijvoorbeeld:

  • spullen die minder waard zijn dan 40 procent van de nieuwwaarde op het moment dat u schade heeft aan deze spullen;
  • stormschade aan zonweringen en buitenlampen;
  • gehuurde spullen.

Voorbeeld
U heeft een televisie gekocht voor €1.500,- en na drie jaar is deze niets meer waard. De afschrijving is dan 500 euro per jaar. Als de televisie na twee jaar wordt gestolen, is de restwaarde nog maar 500 euro. Dit is minder dan 40 procent van de nieuwwaarde. We keren dan de dagwaarde uit. De waarde wordt berekend op basis van afschrijvingspercentages.

Afschrijving

Spullen worden na verloop van tijd minder waard. Dit heet afschrijving. Afschrijving is het gevolg van het gebruik of veroudering van de spullen. Een bank wordt bijvoorbeeld minder waard door het gebruik ervan. Voor elektronische apparaten geldt weer een andere vorm van afschrijving. Hiervan komen namelijk geregeld nieuwe modellen op de markt. Daarom worden bijvoorbeeld camera’s, telefoons en laptops relatief snel minder waard.

Kunst en antiek

Bij kunst en antiek krijgt u de zeldzaamheidswaarde uitgekeerd in plaats van de dag- of nieuwwaarde. De zeldzaamheidswaarde is de waarde die deskundigen op basis van zeldzaamheid aan kunstvoorwerpen, antiek en bijzondere verzamelingen toekennen.

Lees de polisvoorwaarden voor meer informatie over deze regelingen.