Eigen bijdrage

Bij de huisdierenverzekering geldt een eigen bijdrage per behandeling. Dit is het deel van de rekening dat u zelf moet betalen.

Hoeveel is de eigen bijdrage?

Bij de OHRA Huisdierenverzekering is de eigen bijdrage twintig procent van het bedrag dat gedekt is onder het ziektekostenpakket van uw keuze. De eigen bijdrage brengen wij in mindering op de uitkering van uw declaratie.

Extra modules

Vult u het ziektekostenpakket aan met een extra module? Dan bestaan er uitzonderingen voor de eigen bijdrage. Er geldt geen eigen bijdrage voor:

  • De module crematie.
  • De dekking voor sterilisatie/castratie. Deze dekking maakt onderdeel uit van de module aanvullend inclusief sterilisatie/castratie.