Voor wie is het?

De Gouden Handdruk Uitkeerrekening is geschikt voor mensen die graag fiscaal voordelig uit zijn, het liefst zelf hun financiële zaken regelen, precies weten wat ze willen en de gevolgen en risico’s van dit product kunnen overzien. U bepaalt zelf of het product past bij u en bij uw financiële situatie. Wij geven u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet execution only-dienstverlening.

Let op!

Het kan lastig zijn om in te schatten of dit product bij uw financiële situatie past. Zorg in ieder geval dat u goed weet hoe het product werkt en welke voorwaarden hierbij gelden. Sta ook stil bij uw (toekomstige) financiële situatie. Hoe ontwikkelt die zich als alles goed gaat? En wat betekent het voor uw financiële situatie als u geraakt zou worden door tegenslagen zoals werkloosheid of overlijden? Alleen als u alles meeweegt, kunt u een goede keuze maken.

De Gouden Handdruk Uitkeerrekening kan voor u een oplossing zijn:

  • Als u via een bank of verzekeraar met een Gouden Handdruk of via stamrecht BV een bedrag heeft gespaard en als u hiervan nu een uitkering wilt krijgen.
  • Als u uw Gouden Handdruk in termijnen wilt laten uitkeren.
  • Als u wilt dat de waarde van uw Gouden Handdrukrekening naar uw nabestaanden gaat als u overlijdt.
  • Als u zelf kunt bepalen of het product bij u past.
  • Als u minimaal 18 jaar bent en de rekening opent voor 31 december van het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Meer informatie via onze experts

Twijfelt u eraan of u genoeg heeft aan de informatie op onze website om zelf een keuze te maken? Wij hebben ook experts in dienst, die u helder informeren over de kenmerken en de risico’s van het product. Heeft u nog vragen aan onze experts? Neem dan gerust contact met ons op.

Kennis- en ervaringstoets

OHRA is bij execution only-dienstverlening, net als iedere andere financieel dienstverlener, wettelijk verplicht om een kennis- en ervaringstoets bij haar klanten af te nemen. Daarom stellen wij u enkele vragen over uw financiële situatie, uw kennis van financiële producten en uw ervaring daarmee. Uit deze toets kan blijken dat u niet genoeg kennis en ervaring heeft om de risico’s te overzien van het financiële product en/of van onze execution only-dienstverlening. In dat geval kunt u bij ons geen offerte aanvragen. Wij melden u dan dat het verstandig is om advies in te winnen bij een financieel adviseur.