Belasting

Vanaf 1 januari 2014 zijn de fiscale regels veranderd voor nieuwe ontslagvergoedingen en bestaande ontslagvergoedingen in een stamrecht product. Hieronder leest u meer over de nieuwe regels.

Verwacht u binnenkort ontslag?

Uw werkgever zal op de ontslagvergoeding loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Uw netto ontslagvergoeding kunt u vervolgens op een spaarrekening storten. U kunt er een deel van uw hypotheek mee aflossen. Of u kunt het geld gebruiken als aanvulling op uw pensioen.

U kunt uw saldo nu in één keer opnemen

Vanaf 1 januari 2014 is de wet aangepast. Afkoop van uw Gouden Handdruk rekening is nu op elk moment mogelijk. Aanbieders van Gouden Handdruk rekeningen, zoals OHRA Bank, mogen zelf besluiten of ze dit ook daadwerkelijk toestaan. Bij OHRA Bank kunt u vanaf nu ook uw saldo in één keer opnemen. Er wordt geen revisierente (dit is een fiscale boete van 20%) meer in rekening gebracht door de Belastingdienst. U betaalt wel altijd nog loonbelasting en premie Zorgverzekeringswet. Dit draagt OHRA Bank af aan de Belastingdienst.

Laat u voordat u besluit om het bedrag op te nemen goed informeren over de gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Sta daarbij ook stil waarom u een Gouden Handdruk rekening heeft afgesloten. Door het in één keer opnemen van het bedrag kan het zijn dat u voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt. Ontvangt u toeslagen? Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat u minder of geen toeslagen (meer) krijgt. Ook kunt u te maken krijgen met extra kosten. Bijvoorbeeld als een deposito eerder stopt. Of afkoop voor u interessant is hangt af van uw persoonlijke situatie. Meer informatie vindt u bij de veelgestelde vragenLet op: Wij geven u geen persoonlijk advies.

Wilt u gebruik blijven maken van de rekening?

U bent niet verplicht om uw saldo af te kopen. Als u uw ontslagvergoeding gebruikt of wilt gebruiken voor een aanvulling op uw (pensioen)inkomen dan blijft dat gewoon mogelijk. Er verandert dan niets voor u. Heeft u uw ontslagvergoeding al ondergebracht bij een ander partij of aanbieder? Dan kunt u door middel van waardeoverdracht uw ontslagvergoeding storten bij OHRA Bank.

Inhouding premie Zorgverzekeringswet

Na uw eerste uitkering in 2016 ontvangt u een uitkeringsspecificatie. Op deze uitkeringsspecificatie ziet u dat een premie ingehouden wordt voor de Zorgverzekeringswet (Zvw-premie). Banken zijn verplicht deze premie in te houden bij een uitkering uit een Direct Ingaande Lijfrente- of een Gouden Handdruk Uitkeerrekening.

De Zvw-premie wordt ingehouden op het bedrag dat bij ‘Loon ZVW’ staat. Het percentage van de inhouding in 2016 is 5,50 % (in 2015 was dit 4,85 %). Dit ziet u op de specificatie als 'ZVW 5,50%'.

Maximale inhouding
Is uw uitkering in 2016 op jaarbasis € 52.763,- of meer (in 2015 was dit € 51.976,-)? Dan wordt 5,50 % over een maximale uitkering van € 52.763,- berekend. Dit wordt ook wel bijdrage-inkomen genoemd. Dit betekent dat er in 2016 maximaal € 2.901,97 ingehouden wordt. Ontvangt u meerdere uitkeringen? Dan wordt op iedere uitkering Zvw-premie ingehouden. Hierdoor is het mogelijk dat u meer dan de maximale inhouding van € 2.901,97 betaalt. Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2016 kunt u dit verrekenen. Of u kunt een voorschot vragen van de teveel betaalde Zvw-premie aan de Belastingdienst.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon van de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.