Kosten

U betaalt geen kosten voor het openen van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening. Wel betaalt u mogelijk kosten tijdens de looptijd van de rekening.

Kosten deposito

Als u uw deposito tijdens de looptijd wilt stoppen, betaalt u mogelijk een boete. Dit is afhankelijk van wanneer u uw deposito geopend heeft en van de ontwikkeling van het rentepercentage. Op het moment dat u opdracht geeft het deposito te stoppen, kijken wij hoe lang het deposito nog zou moeten lopen (de resterende looptijd). Vervolgens kijken wij wat de rente is op een deposito met dezelfde looptijd of (als die er niet is) de dichtstbijzijnde langere looptijd. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. Deze rente kan hoger of lager zijn dan de rente die u op uw deposito ontvangt.

Rentepercentage op uw deposito lager dan de vergelijkingsrente

Is het rentepercentage op uw deposito lager dan de vergelijkingsrente? Dan betaalt u een boete. De boete wordt berekend aan de hand van het verschil in rente. Naast de boete betaalt u ook € 50,- administratiekosten.

Rentepercentage op uw deposito hoger dan de vergelijkingsrente

Is de rente die u ontvangt op uw deposito hoger dan de vergelijkingsrente? Dan betaalt u alleen € 50,- administratiekosten.

Deposito geopend vóór 17 september 2012

Heeft u uw deposito geopend voor 17 september 2012? Dan valt uw deposito nog onder de oude boeteregeling. U betaalt dan 1 procent boete over het saldo in het deposito, met een maximum van 4,5 procent. Wij berekenen de boete per jaar dat u uw geld eerder terug wilt storten. Een deel van een jaar tellen wij als een heel jaar.

Tussentijds beëindigen door overlijden rekeninghouder

Wordt het deposito beëindigd door het overlijden van de rekeninghouder? Dan betalen de nabestaanden geen kosten.

Overige kosten

  • Per 1 januari 2014 heeft u de mogelijkheid om op elk moment het geld op uw rekening in één keer uit te laten keren. Over het geld wordt wel nog belasting, heffingen, bijdrage zorgverzekeringswet en eventuele kosten ingehouden. Na een volledige waardeoverdracht wordt uw Gouden Handdruk Opbouwrekening opgeheven.
  • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
  • Indien u de rekening opzegt binnen 14 dagen en heeft u een deposito? Dan betaalt u eenmalig €100,- administratiekosten.
  • Bij een overdracht naar een andere bank moet u rekening houden met kosten zoals advies- en distributiekosten.