Belasting

Vanaf 1 januari 2014 zijn de fiscale regels veranderd voor nieuwe ontslagvergoedingen en bestaande ontslagvergoedingen in een stamrecht product. Hieronder leest u meer over de nieuwe regels.

Verwacht u binnenkort ontslag?

Uw werkgever zal op de ontslagvergoeding loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Uw netto ontslagvergoeding kunt u vervolgens op een spaarrekening storten. U kunt er een deel van uw hypotheek mee aflossen. Of u kunt het geld gebruiken als aanvulling op uw pensioen. Het is niet meer mogelijk de bruto ontslagvergoeding te storten in een Gouden Handdruk Opbouwrekening om belastingbetaling uit te stellen tot het moment dat u periodieke uitkeringen ontvangt. Deze mogelijkheid is per 1 januari 2014 komen te vervallen.

U kunt uw saldo nu in één keer op nemen

Vanaf 1 januari 2014 is de wet aangepast. Afkoop van uw Gouden Handdruk rekening is nu op elk moment mogelijk. Aanbieders van Gouden Handdruk rekeningen, zoals OHRA Bank, mogen zelf besluiten of ze dit ook daadwerkelijk toestaan. Bij OHRA Bank kunt u vanaf nu ook uw saldo in één keer opnemen. Er wordt geen revisierente (dit is een fiscale boete van 20%) meer in rekening gebracht door de Belastingdienst. U betaalt wel altijd nog loonbelasting. Dit draagt OHRA Bank af aan de Belastingdienst.

Laat u voordat u besluit om het bedrag op te nemen goed informeren over de gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Sta daarbij ook stil waarom u een Gouden Handdruk rekening heeft afgesloten. Door het in één keer opnemen van het bedrag kan het zijn dat u voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt. Ontvangt u toeslagen? Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat u minder of geen toeslagen (meer) krijgt. Ook kunt u te maken krijgen met extra kosten. Bijvoorbeeld als een deposito eerder stopt. Of afkoop voor u interessant is hangt af van uw persoonlijke situatie. Meer informatie vindt u bij de veelgestelde vragen. Let op: Wij geven u geen persoonlijk advies.

Wilt u gebruik blijven maken van de rekening?

U bent niet verplicht om uw saldo af te kopen. Als u uw ontslagvergoeding gebruikt of wilt gebruiken voor een aanvulling op uw (pensioen)inkomen dan blijft dat gewoon mogelijk. Er verandert dan niets voor u. Heeft u uw ontslagvergoeding al ondergebracht bij een andere partij of aanbieder? Dan kunt u door middel van waardeoverdracht uw ontslagvergoeding storten bij OHRA Bank.