OHRA Doorgroeipolis

Dit product is niet meer af te sluiten bij OHRA. 

De OHRA Doorgroeipolis is een gecombineerd spaarproduct. Bij aanvang van uw Doorgroeipolis heeft u een eenmalige koopsom betaald. Met deze koopsom wordt gedurende de gehele looptijd belegd. U kunt hiervoor zelf uw fondsen kiezen. Tevens betaalt u gedurende de looptijd een vaste premie. Hierover ontvangt u een vooraf afgesproken rente. Wanneer uw polis vrij komt, heeft u dus een garantiekapitaal dat wordt verhoogd met de opbrengst uit uw beleggingen. 

Beleggingen

Voor extra informatie over het beleggingsdeel kunt u ook terecht op de algemene pagina over de OHRA beleggingsverzekeringen.

Mijn OHRA

Voor persoonlijke informatie over uw eigen OHRA Doorgroeipolis kunt u inloggen op Mijn OHRA. Hier vindt u informatie over uw beleggingsverzekering zoals de waarde van uw polis, het jaarlijkse waardeoverzicht en andere zaken die in uw polis zijn vastgelegd. De waarde van uw polis wordt wekelijks in Mijn OHRA bijgewerkt.

Gaat u verhuizen?

Gebruik het online wijzigingsformulier levensverzekeringen [PDF] om uw nieuwe adresgegevens aan ons door te geven.