OHRA Direct Ingaand Pensioen

Het is niet mogelijk om het OHRA Direct Ingaand Pensioen online af te sluiten.

OHRA Direct Ingaand Pensioen

Het OHRA Direct Ingaand Pensioen is een verzekering. Met deze verzekering ontvangt u gegarandeerde periodieke uitkeringen. Dit is vaak een levenslange uitkering maar de uitkering kan ook tijdelijk zijn. Wellicht heeft u er in het verleden voor gekozen om de uitkering na uw overlijden over te laten gaan naar uw partner. Hierbij kennen we drie overgangsvormen:

  • 70 procent van de uitkering gaat over naar uw nabestaande
  • 70 procent van de uitkering gaat naar de langstlevende verzekerde
  • 100 procent van de uitkering gaat naar de langstlevende verzekerde

De OHRA Contraverzekering

Deze verzekering voorziet in een uitkering aan de nabestaanden, direct na het overlijden van de langstlevende verzekerde op uw OHRA Direct Ingaande Lijfrenteverzekering en vóór de einddatum van de contraverzekering. De contraverzekering kon alleen tegelijkertijd met de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering worden afgesloten door uw nabestaande(n), tegen betaling van een eenmalig bedrag (koopsom).