Wat is verzekerd?

Bij schade aan uw caravan ontvangt u een vergoeding om de schade te repareren. Ook als uw caravan niet meer te herstellen is, krijgt u een vergoeding

Wat vergoeden wij?

De schade aan uw caravan vergoeden wij als die ontstaat door de volgende gebeurtenissen: 

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Storm
  • Botsen en omslaan tijdens het rijden of transporteren van de caravan
  • Diefstal
  • Hagel

Er geldt een standaard eigen risico van € 90,- per gebeurtenis.

Wat doen wij voor u?

U ontvangt een vergoeding om de schade te repareren. Ook als uw caravan niet meer te herstellen is, krijgt u een vergoeding.
Daarnaast kunt u met onze caravanverzekering rekenen op hulp én vergoeding van kosten voor het vervoer binnen Nederland van uw caravan naar het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf. Als u uw caravan voor reparatie uit het buitenland naar Nederland moet vervoeren, omdat de caravan onbewoonbaar is? Het bedrag dat wij vergoeden voor het huren van een vervangende caravan is maximaal € 1.250,- per gebeurtenis.

Toestemming van de OHRA Hulpdienst

Heeft u schade aan uw caravan? Neem dan altijd eerst contact op de OHRA Hulpdienst. Zij kunnen u helpen maar moeten u ook eerst toestemming geven. Anders kan het zijn dat u geen vergoeding krijgt.

Nieuwwaarde vergoed

Koopt u een nieuwe caravan en ontstaat er in de eerste zestig maanden schade aan uw caravan of wordt deze gestolen? Dan komt u in aanmerking voor de nieuwwaarde regeling als u eerste eigenaar en gebruiker van de caravan bent. De vergoeding bedraagt dan maximaal 125 procent van het verzekerd bedrag.

Veilig rijden met de caravan

Zo pakt u de caravan slim in en wordt hij niet te zwaar