Wat is een tegemoetkoming?

Een tegemoetkoming is een vergoeding van OHRA voor te veel in rekening gebrachte kosten voor uw beleggingsverzekering.

Rond 2000 kwam er een einde aan een lange periode van koersstijgingen. Dat betekende minder rendement voor veel beleggingsverzekeringen. Veel consumenten werden teleurgesteld omdat hun beleggingsverzekering niet aan de hoge verwachtingen bleek te voldoen. In de media kwam meer aandacht voor de kosten die door verzekeraars in rekening werden gebracht.

In 2008 deed de Ombudsman Financiële Dienstverlening onderzoek naar de kosten van beleggingsverzekeringen. Op basis daarvan adviseerde hij verzekeraars gemiddeld niet meer dan 3,5 tot 4,5 procent per jaar over de opgebouwde waarde aan kosten te rekenen.

In 2008 sloot Delta Lloyd N.V. als eerste verzekeraar een akkoord met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim over een tegemoetkoming voor klanten van beleggingsverzekeringen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de maximale kosten van een beleggingsverzekering.

Hoe ziet de tegemoetkomingregeling eruit?

Hoe ziet de tegemoetkomingregeling van Delta Lloyd N.V., waartoe OHRA behoort, eruit?

Per 31 december 2012 voegen we de tegemoetkoming direct aan de waarde van de verzekering toe. Dit verschilt met wat in 2008 met de consumentenorganisaties was afgesproken. De afspraak toen was om de tegemoetkoming aan het einde van de looptijd aan de waarde van de verzekering toe te voegen. Delta Lloyd N.V. en de stichtingen maken een onderscheid in vier categorieën.

Eerste categorie: 2,45 procent kosten
De premie was in het eerste jaar meer dan 1.200 euro. De maximale kosten zijn dan 2,45 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3 procent.

Tweede categorie: 2,85 procent kosten
De premie was in het eerste jaar minder dan 1.200 euro (waartoe ook koopsommen worden gerekend). De maximale kosten zijn dan 2,85 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3 procent.

Derde categorie: 3,10 procent kosten
De premie was in het eerste jaar meer dan 1.200 euro. De maximale kosten zijn dan 3,10 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Vierde categorie: 3,50 procent kosten
De premie was in het eerste jaar minder dan 1.200 euro. De maximale kosten zijn dan 3,50 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Wat betekent het direct toevoegen voor mijn tegemoetkoming?

In het algemeen: uw tegemoetkoming stellen wij per 31 december 2012 vast over de gehele looptijd van de verzekering. Hoe voegen we de tegemoetkoming toe aan uw verzekering?

  • de tegemoetkoming over de periode van de ingangsdatum van de verzekering tot 31 december 2012 voegen wij direct (per 31 december 2012) toe aan de waarde van uw beleggingsverzekering;
  • het eventueel toekomstige deel van de tegemoetkoming voegen wij op 1 januari 2013 in een keer aan de waarde van uw beleggingsverzekering toe.

Met uw tegemoetkoming worden units in beleggingsfondsen aangekocht. De tegemoetkoming rendeert dan mee met uw beleggingsverzekering tot aan het einde van de looptijd.

Kom ik voor de tegemoetkoming in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als:

  • u de beleggingsverzekering heeft afgesloten voor 1 januari 2008.
  • u de beleggingsverzekering niet heeft beëindigd binnen vijf jaar nadat de verzekering is ingegaan.

Dit is niet van toepassing als de verzekering door overlijden van de verzekerde is beëindigd of door een negatieve waarde is vervallen.
Had u een beleggingsverzekering bij OHRA en is deze verzekering beëindigd voor 1 januari 2008? Dan kunt u via een formulier uw verzekering aanmelden. Ook controleren wij dan of u eventueel in aanmerking komt voor de coulanceregeling. In alle andere situaties hoeft u niets te doen en wordt u automatisch door ons geïnformeerd.

Hoe berekenen wij de tegemoetkoming?

Om u uit te leggen hoe wij de tegemoetkoming berekenen, ziet u hier een voorbeeld.

Eerder had ik wel recht op een tegemoetkoming, waarom nu niet meer?

In de tegemoetkomingsregeling is een maximaal kostenniveau afgesproken. Wij hebben de kosten in uw verzekering verlaagd. De kosten voldoen nu aan de norm. U ontvangt daarom geen tegemoetkoming.

Voor deze situatie ziet u hier een voorbeeld.