Hoe werkt een beleggingsverzekering

Binnen OHRA kennen wij voor particuliere beleggingsverzekeringen de volgende producten:

Universal Life

  • OHRA Groeiroute
  • OHRA Persoonlijke Portefeuille Polis
  • OHRA Aanvullend Pensioen Plan
  • OHRA Hypotheek Plan

Hybride levensverzekering

  • OHRA Doorgroeipolis
  • OHRA Rendement Garantieplan

Deze hybride verzekering bestaat uit twee uitkeringsdelen:

  1. Een beleggingsdeel: de uitkering op de einddatum van dit deel van de verzekering is afhankelijk van de waarde van de belegging.
  2. Een garantiedeel: de uitkering op de einddatum van dit deel van de verzekering is gegarandeerd en staat op uw polisblad. De premie die u betaalt heeft betrekking op dit gegarandeerde kapitaal.

U betaalt voor uw beleggingsverzekering een periodiek of eenmalig (koopsom) bedrag. Dit kan ook een combinatie van beiden zijn. Wij noemen dit de inleg.

Kosten en units

Van deze inleg betaalt u kosten voor bijvoorbeeld administratie en de aan- en verkoop van uw units.

Universal Life

Een gedeelte van de kosten houden wij direct in op de inleg. Van de inleg die overblijft, kopen wij voor u volgens afspraak units. De overige kosten worden betaald door maandelijks een deel van uw units te verkopen. Heeft u een overlijdensrisicoverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering bij uw beleggingsverzekering? Dan wordt de premie hiervoor betaald door een deel van uw units te verkopen.

Kan de waarde van uw beleggingsverzekering ook afnemen?

Bij een beleggingsverzekering belegt u in een of meer beleggingsfondsen met de verwachting dat de koersen stijgen en zodoende ook de waarde van uw verzekering stijgt. Door tegenvallende resultaten van de beleggingsfondsen kan het zijn dat dit niet lukt. Zijn de kosten en de verzekeringspremie voor de risicoverzekeringen samen hoger dan uw inleg? Dan daalt het aantal units in uw beleggingsfondsen. U houdt dan steeds minder units in uw beleggingsfondsen over. Dit noemen wij het 'inteereffect'. Bij een eenmalige inleg is er altijd sprake van een inteereffect. U betaalt dan namelijk maandelijks kosten en eventueel verzekeringspremie voor de risicoverzekeringen. Door het inteereffect kan het voorkomen dat wij alle units in uw beleggingsfondsen moeten verkopen, waardoor uw verzekering geen waarde meer heeft. Het is daarom belangrijk om regelmatig met een van onze medewerkers te bespreken of de beleggingsverzekering nog aan uw wensen voldoet.

Het inteereffect kan alleen optreden bij de verzekeringen die genoemd zijn onder het kopje Universal Life.

Het effect van dalende en stijgende koersen op uw verzekeringspremie

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering bij uw beleggingsverzekering? Dan betaalt u hiervoor een verzekeringspremie. De premie wordt maandelijks in rekening gebracht voor de overlijdensdekking. Overlijdt u onverhoopt voor de einddatum, dan ontvangen uw nabestaanden de afgesproken uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van uw verzekeringsvorm. Die is aangegeven op uw polis. Op basis van deze uitkering bij overlijden wordt de risicopremie vastgesteld. De hoogte hiervan varieert en wordt bepaald door uw leeftijd, uw geslacht en de hoogte van het risicokapitaal. Het risicokapitaal is het verschil tussen het kapitaal dat wordt uitgekeerd bij overlijden en de waarde van uw polis op dat moment. De verschuldigde risicopremie wordt maandelijks betaald door verkoop van units uit uw polis. Bij dalende koersen moeten er meer units verkocht worden, omdat dan de risicopremie hoger is én omdat de units minder waard zijn. Bij stijgende koersen werkt het net andersom.

Deze effecten van dalende en stijgende koersen op uw verzekeringspremie en de waarde van uw units noemen wij het 'hefboomeffect'. Dit hefboomeffect kan gunstig of ongunstig zijn voor de waarde van uw beleggingsverzekering.

Het hefboomeffect kan alleen optreden bij de verzekeringen die genoemd zijn onder het kopje Universal Life.

Kosten in uw beleggingsverzekering

Uw inleg gebruiken wij voor het opbouwen van waarde maar ook voor het betalen van kosten.

Kosten verzekeraar

Dit zijn kosten van de verzekeringmaatschappij zelf. Zoals voor het vastleggen en onderhouden van uw verzekering in onze administratiesystemen en kosten van medische onderzoeken en keuringen.

Fondskosten

Fondskosten zijn indirecte kosten die worden afgetrokken van de waarde van het fonds. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. Fondskosten bestaan uit de beheervergoeding, een eventuele prestatievergoeding, operationele kosten (zoals marketingkosten en juridische kosten) en transactiekosten (de kosten die het fonds maakt voor het aan- en verkopen van posities).