Life Cycle fondsen

Met Life Cycle fondsen bouwt u vermogen op voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld de studie van uw kinderen of een wereldreis. Het risico neemt af naarmate de einddatum nadert.

Hoe werkt het?

Ieder Life Cycle fonds heeft een einddatum. Het risico van de beleggingen wordt stap voor stap afgebouwd, naarmate de einddatum dichterbij komt. Zo worden aandelen stapsgewijs omgezet in onder andere obligaties en liquiditeiten. Ook wordt binnen de beleggingscategorieën (zoals aandelen of obligaties) het risico afgebouwd. In het geval van obligaties vindt er bijvoorbeeld een verschuiving plaats van bedrijfsobligaties naar obligaties van overheden. Voor een goede spreiding van het beleggersrisico beleggen de Life Cycle fondsen naast aandelen en obligaties ook in zogenaamde alternatieve beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn onroerend goed en grondstoffen.

Meer informatie

Voor de actuele koersen kunt u terecht op de fondsen- en koersinformatiepagina. Op de website van Robeco vindt u meer informatie over de Life Cycle fondsen. Ook kunt u de Essentiële Beleggersinformatie [PDF] van de Life Cycle fondsen downloaden. Naast de kosten voor de beheerder betaalt u ook kosten aan OHRA Bank.

Disclaimer

De Robeco Life Cycle fondsen zijn beleggingsinstellingen. De beheerder van deze Life Cycle fondsen is Robeco Fund Management BV. OHRA Bank bemiddelt voor u in deze fondsen. U krijgt geen beleggingsadvies. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille, het al dan niet opgeven van orders en het verloop van uw beleggingen. De Life Cycle fondsen zijn opgenomen in het register dat wordt bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De waarde van elk Life Cycle fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.