Fondsinformatie

Beleggen InformatieAanvragenServicepaginaFondsinformatiePer 19 december 2013 worden een aantal beleggingsfondsen samengevoegd met vergelijkbare fondsen. U kunt niet meer beleggen in de oude fondsen. Doordat de nieuwe fondsen financieel sterker worden voorkomt de fondsbeheerder dat de fondskosten voor u gaan stijgen en zorgt deze ervoor dat hij voor u een zo goed mogelijk rendement kan blijven behalen.

Waarom deze wijziging?

Marktomstandigheden leiden er toe dat de interesse in bepaalde fondsen afneemt. Hierdoor daalt het vermogen van deze fondsen. Het wordt dan ook moeilijker om dit vermogen op een verantwoorde manier te verdelen (spreiden) over meerdere beleggingen. Verder worden de vaste kosten verdeeld over een kleiner fondsvermogen. Dit gaat ten koste van het rendement op de beleggingen. De fondsbeheerder, Delta Lloyd Asset Management, heeft daarom besloten om fondsen die te klein zijn om zelfstandig te beheren te laten fuseren met andere fondsen.

Wat betekent dit?

Huidige fondsenISIN codeFondsen per
19-12-2013
Fondsen per
19-12-2013
Delta Lloyd L New Energy FundLU0269460779 Delta Lloyd L Global Fund B* NTB
Delta Lloyd L Health Development FundLU0408575834 Delta Lloyd L Global Fund B* NTB
Delta Lloyd L Water & Climate FundLU0269461587 Delta Lloyd L Global Fund B* NTB
Delta Lloyd L Technology Trends FundLU0408575248 Delta Lloyd L Cyrte Global Fund B LU0847422440
Delta Lloyd Nederland FondsNL0000286334 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B NL0010583407
Delta Lloyd Europa FondsNL0000292712 Delta Lloyd Select Dividend D ** NL0010583423
Delta Lloyd Donau FondsNL0000286326 Delta Lloyd Select Dividend D ** NL0010583423

* Per dezelfde datum verandert de naam van het Delta Lloyd L Global Theme Fund in Delta Lloyd L Global Fund B.
** Dit fonds wordt per 19 december 2013 opgericht.

Klik hier voor meer informatie over onder meer het beleggingsbeleid, de koersontwikkeling en het historisch rendement van deze fondsen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Voor de fondswijziging hoeft u niets te doen. Wij voeren deze per 19 december 2013 uit. Dit betekent dat wij de units in het huidige fonds verkopen en in het andere fonds aankopen. Wij brengen hiervoor geen aankoopkosten in rekening. U ontvangt begin 2014 een overzicht van het aantal units in de betreffende fondsen vóór en ná de omzetting.

Kunt u ook voor een ander fonds kiezen?

Wij hebben gekozen voor een fonds met de meeste overeenkomsten met uw oude fonds. Wilt u toch liever overstappen naar een ander beleggingsfonds? Dan is dat mogelijk. U kunt altijd overstappen naar een ander beleggingsfonds binnen de mogelijkheden van uw product. Wij brengen hiervoor eenmalig geen aankoopkosten in rekening. Geeft u uw switchopdracht uiterlijk 29 november 2013 tot 21.00 uur telefonisch aan één van onze medewerkers door. Wij kunnen uw wijziging dan tijdig doorvoeren.