Wat is fondsbeleggen?

Bij fondsbeleggen koopt u niet zelf rechtstreeks bijvoorbeeld aandelen of deposito’s aan. Uw inleg wordt samengevoegd met de inleg van andere individuele beleggers. Vervolgens koopt de fondsbeheerder bijvoorbeeld obligaties, aandelen of vastgoed aan. Waarin het fonds belegt, bepaalt de fondsbeheerder. De fondsbeheerder volgt hierbij het beleggingsbeleid dat is opgesteld voor het fonds. Het beleid staat beschreven in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus van een fonds.

Afhankelijk van de hoogte van uw inleg in het fonds, ontvangt u één of meerdere participaties in het fonds. Het aantal participaties bepaalt uw aandeel in het fonds. Dit is ook het aandeel in het rendement van het fonds. De waarde van het fonds schommelt per dag. Dit komt doordat de waarde van de onderliggende beleggingen ook stijgt of daalt.

Kenmerken van fondsbeleggen

 • Uw inleg wordt verspreid over meerdere beleggingen. Er wordt belegd volgens het beleggingsbeleid van het fonds.
 • U kunt met een klein bedrag al fondsbeleggen.
 • Door het samenvoegen van alle individuele inleg, kan het fonds aan betere risicospreiding doen. Zelf kunt u dit met uw individuele inleg waarschijnlijk niet bereiken.
 • Een fondsmanager (of een team van fondsmanagers) beheert het vermogen van het fonds en houdt daarbij de marktontwikkelingen in de gaten.
 • U krijgt via het fonds toegang tot markten waar u zelf niet zo gemakkelijk toegang tot heeft.
 • Als u uitstapt uit het fonds, kan de opbrengst hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk bedrag dat u heeft ingelegd.

Soorten beleggingsfondsen

De belangrijkste categorieën beleggingsfondsen zijn:

 • Aandelenfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die vooral beleggen in aandelen van meerdere bedrijven. De koers van een aandeel van een bedrijf kan stijgen of dalen. Ook kan het bedrijf dividend uitbetalen. Als u belegt in een aandelenfonds, spreidt u automatisch het risico. Mocht één bedrijf failliet gaan, dan kan dat gecompenseerd worden door het resultaat van de andere bedrijven. Aandelenfondsen concentreren zich meestal op een bepaalde regio (Europa, Azië, Amerika).
 • Obligatiefondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in obligaties. Een obligatie is geld dat de overheid (staatsobligaties) of een bedrijf (bedrijfsobligaties) leent. Hiervoor betaalt de overheid of het bedrijf rente. Ook heeft een obligatie een waarde/koers die kan stijgen of dalen.
 • Vastgoedfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in vastgoed of vastgoedaandelen. Opbrengsten bestaan uit huur en waardeveranderingen van het vastgoed. Vastgoedfondsen spreiden het risico door te beleggen in meerdere vastgoedprojecten, verspreid over de wereld.
 • Liquiditeitenfonds of geldmarktfonds: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in liquiditeiten, zoals contant geld of kortlopende deposito’s.
 • Mixfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in een mix van bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed. Life cycle fondsen en profielfondsen zijn vormen van mixfondsen.
In het overzicht [PDF] kunt u zien in welke categorie een fonds valt. 

Life cycle fondsen en Profielfondsen

Life cycle en Profielfondsen zijn bijzondere vormen van mixfondsen. Een life cycle fonds is een beleggingsfonds waarmee u vermogen kunt opbouwen voor een bepaald einddoel. Denk bijvoorbeeld aan de aflossing van uw hypotheek, aanvulling op uw pensioen, de studie van uw kinderen of een wereldreis. Life cycle fondsen hebben een “einddatum” waarbij de fondsbeheerder het risico steeds verder afbouwt richting de einddatum. Op de einddatum van het fonds worden alle participaties verkocht. Via OHRA Bank kunt u beleggen in de life cycle fondsen van Robeco. Deze zijn genoemd naar het jaar waarin zij aflopen. U kiest een fonds met een einddatum die aansluit bij uw wensen. Wilt u meer weten over de life cycle fondsen in het assortiment van OHRA Bank? Lees hoe life cycle fondsen werken.

Profielfondsen zijn beleggingsfondsen, waarbij wordt belegd volgens een bepaald risicoprofiel. Afhankelijk van het risicoprofiel wordt er meer of minder in aandelen, obligaties, onroerend goed of liquiditeiten belegd. Vooraf is vastgesteld hoe de verdeling over de diverse categorieën eruit ziet. De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de beleggingen blijven voldoen aan het risicoprofiel.
Lees uit welke profielfondsen u kunt kiezen.

Consumentenbrief

Een aantal brancheorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken, hebben samen een Consumentenbrief [PDF] gemaakt met vragen die u kunt stellen aan uw beleggingsadviseur, als u die heeft, om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van die beleggingsadviseur. U kunt dan beoordelen of dit beleid past bij uw behoeften en wensen.