Schade tijdens verhuren

Schade aan uw auto ontstaan tijdens het verhuren van de auto of tijdens het vervoeren van personen tegen betaling.

Schade aan de auto veroorzaakt tijdens het uitlenen van de auto tegen betaling. Zoals het verhuren van uw auto of het vervoer van personen tegen betaling. Voorbeelden van schade tijdens het uitlenen van uw auto tegen betaling zijn een aanrijding met een andere auto of een parkeerschade.

Zowel schade die u aan anderen veroorzaakt als de schade aan uw eigen auto worden niet vergoed. De OHRA Autoverzekering die u afgesloten heeft, biedt alleen dekking wanneer de auto particulier wordt gebruikt. Wanneer u van plan bent om uw auto tegen betaling te verhuren of personen tegen betaling te vervoeren, dan dient u hiervoor een speciale autoverzekering af te sluiten.

Ontstaat er schade voor een ander, bijvoorbeeld schade aan een andere auto of schade aan een lantaarnpaal, dan betaalt OHRA het schadebedrag aan de tegenpartij. Heeft u uw auto tegen betaling verhuurd of zet u uw auto in als betaalde taxi, dan heeft OHRA het recht om de het schadebedrag bij u te verhalen. Daarnaast heeft OHRA ook het recht om uw autoverzekering beëindigen.

U kunt op de volgende manieren schade melden aan uw auto tijdens autoverhuur of betaald vervoer van personen en/of derden:

  • online;
  • schriftelijk. Stuur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier op naar:

OHRA Schadeverzekeringen
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

U bent verplicht om altijd uw schade bij ons te melden. Ook al valt de schade tijdens het verhuur van de auto of het vervoer van personen tegen betaling niet onder de dekking van de verzekering.

U krijgt eventuele schade aan uw eigen auto of aan derden niet vergoed. In de polisvoorwaarden van de OHRA Autoverzekering staat dat u alleen in aanmerking kan komen voor schadevergoeding wanneer de verzekerde auto alleen particulier gebruikt wordt. Het verhuren van de auto tegen betaling of het inzetten van de auto voor betaalde taxiritten wordt gezien als zakelijk gebruik.

  • Bent u van plan om uw auto ook voor zakelijk gebruik in te zetten, informeer dan eerst naar een speciale autoverzekering hiervoor.
  • Leest u meer over de OHRA Autoverzekering.