Letselschade

U veroorzaakt een ongeval met letsel bij de andere weggebruiker(s).

Door een ongeval of aanrijding met uw auto ontstaat letselschade bij de bestuurder of inzittende(n) in de andere auto of bij andere weggebruikers zoals een fietser of een voetganger. Letselschade is een verzamelnaam voor alle kosten die het gevolg zijn van de fysieke of geestelijke beperking door het ongeval. De schade kan tijdelijk of blijvend zijn. Het gaat altijd om schade aan mensen. Een andere term die wordt gebruikt is personenschade. Voorbeelden van letselschade zijn een whiplash of botbreuken.

Letselschade aan andere weggebruikers wordt vergoed door de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering. Deze verzekering is verplicht voor iedereen die een auto heeft. Hiermee verzekert u zich tegen schade die u met uw auto veroorzaakt bij anderen.

U heeft geen eigen risico op de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering.

De vergoeding van letselschade aan anderen heeft gevolgen voor uw no-claimkorting en/of uw schadevrije jaren. In de polisvoorwaarden, artikel 16, vindt u meer informatie over de no-claimkortingsregeling.

U kunt op de volgende manieren letselschade bij andere weggebruikers melden:

  • online;
  • schriftelijk. Stuur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier op naar:

OHRA Schadeverzekeringen
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

 

Meldt u letselschade bij andere weggebruikers door uw toedoen meteen bij OHRA. Ook als u of uw auto geen schade heeft opgelopen.

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering vergoedt alle kosten die gericht zijn op het herstel van de letselschade aan andere weggebruikers tot een maximum van zes miljoen euro per gebeurtenis. 

Bekijk de vergoeding van letselschade aan uw passagier(s) of uzelf.

  • Houd u altijd aan de verkeersregels.
  • Gebruik geen alcohol als u nog moet rijden.
  • Draag altijd autogordels, dit geldt ook voor uw passagier(s).
  • Houd u aan de snelheidslimiet.
  • Lees meer over de OHRA Autoverzekering.
U bent er zelf verantwoordelijk voor om veilig aan het verkeer deel te nemen, ook voor uw medeweggebruikers en eventuele passagier(s).