Auto in beslag genomen

Schade veroorzaakt doordat uw auto in beslag is of wordt genomen.

Schade aan uw auto die ontstaan is tijdens een periode waarin de auto in beslag is genomen of gevorderd is door een overheid of politie. Bijvoorbeeld krassen op de auto.

De schade aan uw auto doordat uw auto in beslag is genomen wordt niet vergoed door de OHRA Autoverzekering. U kunt eventueel wel een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering.

Als iemand schade toebrengt aan uw auto, dan kunt u deze persoon voor de schade aansprakelijk stellen. U zult wel moeten bewijzen dat het die persoon is geweest die de schade heeft toegebracht. Dit geldt ook als uw auto door de politie in beslag is genomen. Het maakt hierbij niet uit of de auto terecht of onterecht in beslag is genomen.

U maakt dus alleen kans om de schade vergoed te krijgen van de politie als u kunt bewijzen dat uw auto voor de inbeslagname geen schade had. Maak op het moment van inbeslagname foto’s of een video met uw mobiel of camera. Noteer de gegevens van eventuele getuigen die kunnen bewijzen dat de schade tijdens de inbeslagname is ontstaan. Ook moet u ook duidelijk aangeven wat het schadebedrag is. U kunt de politie aansprakelijk stellen door een klacht inclusief bewijsmateriaal naar de korpschef van de desbetreffende regio te sturen.

U kunt op de volgende manieren schade aan uw auto door inbeslagname melden:

  • online;
  • schriftelijk. Stuur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier op naar:

      OHRA Schadeverzekeringen
      Postbus 40000
      6803 GA Arnhem

U bent verplicht om altijd uw schade bij ons te melden.

U krijgt geen vergoeding van OHRA wanneer u schade aan uw auto heeft dat veroorzaakt is door inbeslagname van uw auto.

  • Een rechtsbijstandsverzekering  kan u eventueel helpen uw schade aan de auto door inbeslagname te verhalen.
  • Zorg dat u voldoende bewijs heeft, voordat u de politie aansprakelijk stelt voor de schade.
  • Lees meer over de OHRA Autoverzekering.