Schade aan uw auto door onbekende dader?

Iemand veroorzaakt schade aan uw auto en laat vervolgens geen briefje achter. Dit is autoschade door een onbekende dader.

Wat moet u doen bij schade aan uw auto door een onbekende dader?

  • Heeft u schade aan uw auto ontdekt? Vraag altijd of iemand in de buurt de dader heeft gezien. Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt eerder als u probeert om de dader te vinden. En alleen schade die is veroorzaakt door een onbekend gebleven, gestolen of onverzekerd gemotoriseerd voertuig wordt vergoed. Denk aan een auto of scooter, niet aan een fiets.
  • Doe direct aangifte bij de politie. Misschien waren er meer vernielingen en heeft iemand de dader(s) opgemerkt. De politie onderzoekt of uw auto ook door dezelfde dader is beschadigd. Wanneer de dader bekend is, kan de schade op de dader worden verhaald.
  • Meld de schade bij OHRA, dit kan op verschillende manieren.
Lees meer over de dekking van autoschade door een onbekende dader bij onze All Risk autoverzekering en bij de WA en WA Plus autoverzekering.

Wie stelt de eventuele schuldige tegenpartij aansprakelijk als die bekend is?

Heeft u alleen een WA of WA plus autoverzekering? Dan is de schade aan uw auto niet verzekerd. Is de eventuele schuldige tegenpartij bekend, dan kunt u de dader zelf direct aansprakelijk stellen. Heeft u een OHRA Rechtsbijstandverzekering met de module verkeer of een OHRA Autoverzekering met de extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig? Bij OHRA wordt u dan geholpen door de gespecialiseerde juristen van DAS.

Als u uw auto All Risk heeft verzekerd, dan is de schade aan uw auto verzekerd. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor de schade aan uw auto. Als wij de schade hebben verhaald, dan ontvangt u het eventuele eigen risico terug en valt u niet terug in uw no-claim.

Als de dader of tegenpartij niet bekend is, dan kunt u in het geval van schade ook een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Zo vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer alleen schade die is veroorzaakt door een onbekend gebleven, gestolen of onverzekerd gemotoriseerd voertuig.

Bekijk ook onze vergoedingenwijzer over schade aan uw auto door onbekende dader.

Schade melden

Bij OHRA meldt u op verschillende manieren snel en gemakkelijk uw autoschade. Zoals online of met de OHRA App.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over verschillende soorten schades? Bijvoorbeeld schade door storm, hagelschade of schade aan uw auto na uitlenen. Dat kan. Of de schade verzekerd is, kunt u eenvoudig nakijken in uw digitale polismap Mijn OHRA.