Wat is verzekerd met de OHRA Aansprakelijkheidsverzekering?

Met onze aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schade die u of een gezinslid door een ongeluk aan (spullen van) anderen toebrengt.

Waarvoor bent u verzekerd?

 U bent over de hele wereld verzekerd tot € 1.250.000, - of € 2.500.000, - per gebeurtenis voor:

 • schade die u, uw partner of uw kinderen veroorzaken;
 • schade veroorzaakt door uw huisdier(en);
 • schade die is ontstaan door brand aan een gehuurde vakantiewoning;
 • schade die uw kinderen veroorzaken tijdens een stage;
 • schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Voor de volgende gebeurtenissen bent u tot maximaal €12.500 per gebeurtenis verzekerd:

 • schade die is veroorzaakt tijdens vriendendiensten;
 • schade die is veroorzaakt tijdens sport- en spelsituaties;
 • schade die is veroorzaakt tijdens logeer- en oppassituaties.

Wat is niet verzekerd?

Niet alle schade is verzekerd, bijvoorbeeld:

 • schade die met opzet is veroorzaakt;
 • schade die u veroorzaakt heeft tijdens uw werk. Daarvoor bent u meestal verzekerd via uw werkgever;
 • schade aan een geleende auto of motor;
 • schade door bezit en gebruik van wapens.

Bekijk de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is.

Eigen risico

Bij de OHRA Aansprakelijkheidsverzekering heeft u geen eigen risico.